Archive

Trở về trang chủ
HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị Ban chấp hành lâm thời Liên đoàn Lao động thành phố Thủ Đức

Chiều ngày 18/4/2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thủ Đức tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lâm thời LĐLĐ thành phố Thủ Đức do đồng chí Nguyễn

HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

225 ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA HƯỞNG ỨNG “NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN” ĐỢT 2 – NĂM 2023

Ngày 14/4/2023, hưởng ứng “Tháng công nhân lần thứ 15 năm 2023”, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Thủ Đức